• Bilden kan avvika från verkligheten.
COOLCHECK OLJEANALYS

COOLCHECK OLJEANALYS

809682
 

CoolChek - kyloljeanalys med konsultinsats!

CoolChek är ett oljeprov framtaget specifikt för att analysera oljor från kylkompressorer. CoolChek är speciellt bra för oljor som används med NH3, men fungerar till alla sorters oljor som används i kylsystem, t.ex. esteroljor och mineraloljor som används bland annat med CFC, HCFC, HFC, HFO och CO2 köldmedium.

CoolChek är relevant även för oljor till värmepumpar, samt större kompressorer på exempelvis värmeverk som emellanåt går på polyolestrar eller andra oljor. CoolChek fungerar även för oljor i CO2 -anläggningar.

CoolChek i Sverige har utöver själva analysrapporten även en individuellt skriven A4-sida där alla analysvärden kommenteras, en slutsats skrivs samt en rekommendation lämnas, vilket är unikt i sammanhanget. Analys och kommentar är många gånger en utmärkt start för en diskussion med anläggningsägare/ slutkund vid en serviceupphandling. En CoolChek borde ligga till grund vid alla byten av kylservicekontrakt, för att alla parter skall få ryggen fri, om något händer strax efter överlämnandet av kontraktet

CoolChek inleds med en digital bild på provet med sin referensolja (om den finns) och efter ca en vecka kommer själva analysen med sin kommentar. Allt epostas till provets kontaktperson/ -er.

Följande ingår:

• Behållare med skruvkork att fylla med olja
• Stamkort, ett A4 blad att fylla i med information och skicka med oljan för bästa resultat
• Engångshandske
• Ziplock påse att lägga oljebållaren i
• Låda för frakt
• Färdig klisterlapp med sändningsadress

Hur man använder CoolChek:

1. Tappa av den första oljan i slask
2. Fyll upp behållaren med olja, helst varm, ända upp (100ml)
3. Notera kompr-nr och datum på flaskan, gärna med tusch
4. Låt köldmediet koka av från oljan en stund, stäng sedan behållaren och lägg den i ziplockpåsen
5. Fyll i det medföljande pappret, skicka sedan pappret och behållaren med oljan till adressen som finns med i kitet.
6. Om cirka en vecka får du ett mail med provresultatet, detta är mycket omfattande och detaljerat. På provresultatet kan du bl.a. se vattenhalt, viskositet, slitage, klarhet, oxidering, metallinnehåll med mera på oljan. Du får även ett blad med kommentarer på resultatet som du kan använda vid din felsökning.

Artikelnummer
809682
Produkten har lagt till i jämför