Köldmedium & Köldbärare

Vi har ett brett utbud av köldmedier anpassade för olika kylsystem och applikationer. I sortimentet finns över 60 olika köldmedier och tillbehör som hyrcylindrar och pantbara returcylindrar.


Vid frågor och behov av hjälp kring valet av köldmedier kan ni kontakta våra säljare i GöteborgMalmöStockholm och Uppsala.

Köldmedium R600a 420gr

904050
HC | GWP=3 | 5 ton CO2e=1666.67

Köldmedium R290 370gr

904067
 HC | GWP=1 | 5 ton CO2e=5000

Köldmedium R600a Hyrcylinder 6.0kg

904100
HC | GWP=3 | 5 ton CO2e=1666.67, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R407F Hyrcylinder 13.0kg

904102
HFC-Blend | GWP=1825 | 5 ton CO2e=2.74, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R134a Hyrcylinder 14.8kg

904113
HFC | GWP=1430 | 5 ton CO2e=3.5, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium Stor Hyrcylinder R134a 54kg

904115
HFC | GWP=1430 | 5 ton CO2e=3.5, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R404A Hyrcylinder 11.7kg

904117
HFC-Blend | GWP=3922 | 5 ton CO2e=1.27, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R404A Hyrcylinder 42.6kg

904119
HFC-Blend | GWP=3922 | 5 ton CO2e=1.27, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R407C Hyrcylinder 13.5kg

904125
HFC-Blend | GWP=1774 | 5 ton CO2e=2.82, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R407C Hyrcylinder 49.4kg

904127
HFC-Blend | GWP=1774 | 5 ton CO2e=2.82, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R407H Hyrcylinder 13.2kg

904129
HFC-Blend | GWP=1495 | 5 ton CO2e=3.34, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R513A Hyrcylinder 14.0kg

904131
HFO/HFC-Blend | GWP=631 | 5 ton CO2e=7.92, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R513A Hyrcylinder 50.9kg

904133
HFO/HFC-Blend | GWP=631 | 5 ton CO2e=7.92, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R448A Hyrcylinder 11.7kg

904135
HFO/HFC-Blend | GWP=1387 | 5 ton CO2e=3.6, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R448A Hyrcylinder 42.6kg

904137
HFO/HFC-Blend | GWP=1387 | 5 ton CO2e=3.6, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R449A Hyrcylinder 12.8kg

904139
HFO/HFC-Blend | GWP=1397 | 5 ton CO2e=3.58, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R449A Hyrcylinder 46.8kg

904141
HFO/HFC-Blend | GWP=1397 | 5 ton CO2e=3.58, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R452A Hyrcylinder 12.4kg

904143
HFO/HFC-Blend | GWP=2140 | 5 ton CO2e=2.34, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R452A Hyrcylinder 45.2kg

904145
HFO/HFC-Blend | GWP=2140 | 5 ton CO2e=2.34, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R744 Hyrcylinder 7.5kg

904147
CO2 | GWP=1 | 5 ton CO2e=5000, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R744 Hyrcylinder 30kg

904149
CO2 | GWP=1 | 5 ton CO2e=5000, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R454B Hyrcylinder 9.7kg

904150
HFO/HFC-Blend | GWP=466 | 5 ton CO2e=10.73, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R32 Hyrcylinder 9.7kg

904153
HFC | GWP=675 | 5 ton CO2e=7.41, OBS! Priser är per kg.

Köldmedium R410A Hyrcylinder 11.7kg

904154
HFC-Blend | GWP=2088 | 5 ton CO2e=2.39, OBS! Priser är per kg.

Köldmedier | brett sortiment för alla kylbehov

Hos oss finns en mängd olika köldmedier, inklusive låg-GWP-alternativ, naturliga köldmedier och traditionella HFC-baserade lösningar. Vi erbjuder återanvändbara behållare för att möta specifika behov och minska avfallet.

Kolla in vårt omfattande utbud av köldmedier på egen hand eller låt oss hjälpa er i kundtjänst att hitta den perfekta lösningen för ert unika kylbehov.

Nya regler och förbud inom köldmedium

Det sker diskussioner och nyheter inom köldmedie-branschen hela tiden. Vi får ofta frågor om vilka lagar och regler som företag ska förhålla sig till. Därför har vi tagit fram denna text för att förtydliga vad som faktiskt gäller.

Många av de äldre köldmedierna som finns i värmepumpar, luftkonditioneringar, kyl- och fryssystem har höga GWP-värden och är mycket skadliga för miljön. Därför har de fasats ut eller begränsats genom internationella avtal och förordningar.

Dessa regler gäller inte bara inom EU utan också för import och export av produkter som innehåller köldmedium. Som en fortsättning på EU:s F-gasförordning (2014) kommer det införas nya regler och mål kring användningen av köldmedium till 2025 och 2030.

Målet är att fortsätta minska användningen av köldmedier med högt GWP-värde och främja användningen av mer miljövänliga alternativ.

Regler om köldmedier från och med 2020

Från och med den 1 januari 2020 förbjöds det att installera nya och underhålla befintliga kyl- och fryssystem med köldmedier över 2500 GWP. Detta gäller alla aggregat som tillverkas och marknadsförs inom EU med en kylkapacitet på 40 ton CO2-ekvivalent eller mer. Undantag gäller utrustning som används för att kyla produkter till temperaturer under -50°C. Aggregat som installerades och monterades innan den 1 januari 2020 räknas som befintliga system.

Förbjudna köldmedier i nya och befintliga system från och med 2020 (EU):

R-404A: 3922 GWP

R-507A: 3985 GWP

Vilka regler gäller för köldmedium 2025?

Det finns flera regler, mål och bestämmelser som börjar gälla från och med den 1 januari 2025. Här listar vi saker att ha i åtanke inför 2025.

Mål, regler och bestämmelser från och med 2025 (EU):

Nya krav på utbildning och certifiering för personal som hanterar köldmedium. Detta kommer att öka säkerheten och minska risken för utsläpp och läckage.

Skyldighet att återvinna kasserade köldmedier för att minska risken för utsläpp från avfallshantering.

Minska HFC-utsläppen med 60 % jämfört med hur nivåerna var 2014.

Minska kvoterna för HFC-köldmedier till 21% jämfört med 2015 års nivåer.

Vilka regler gäller för köldmedium 2030?

År 2030 är målet att HFC-utsläppen ska minska med 79% jämfört med nivåerna år 2014. Dessutom bör 2030:s kvoter för HFC-köldmedier minska till 15 % jämfört med kvoterna 2015.

Enligt EU:s regler i F-gasförordningen kommer inga specifika köldmedier att förbjudas från och med den 1 januari 2030. Utfasningsprocessen av köldmedier över 2500 GWP (sk. höga-GWP-köldmedier) tog fart redan den 1 januari 2020. Den stora skillnaden från reglerna år 2020 är att fler köldmedier med högt GWP kommer att fasas ut med start 2030 - även fast köldmediernas GWP inte överstiger 2500. Dessa köldmedier kommer att fasas ut från och med 2030.

Exempel på köldmedier som börjar fasas ut år 2030 inom EU:

R-407C : 1774 GWP

R-410A : 2088 GWP

R-134a : 1430 GWP

Dessa regler gäller inte bara inom EU utan också för import och export av produkter som innehåller köldmedium. Det är dock viktigt att notera att reglerna och förbuden kan ändras över tid och mellan olika länder och regioner.

Utfasning av köldmedier - påverkan på bransch och företag

F-gasförordningens regler och förbud kring användningen av köldmedier påverkar redan företag och branscher som hanterar eller är beroende av köldmedium. Reglerna och förbuden innebär att företag måste byta ut eller uppgradera sina befintliga system för att kunna använda godkända köldmedier.

Utbudet på förbjudna och utfasade köldmedier minskar för varje år som går. Därmed reduceras också antalet tekniker och möjligheten att ta hand om dessa köldmedier. Att byta ut köldmedierna till ett miljövänligare alternativ kan vara en stor investering, men kan också leda till ökad effektivitet och lägre kostnader på lång sikt.

Exempel på miljövänliga köldmedier att byta till:

Byt ut R-404A mot R-448A, R-449A, R-454C (A2L) eller R-455A (A2L).

Byt ut R-507A mot R-448A eller R-449A

Byt ut R-410A mot R-32

Byt ut R-134a mot R-513a

Ni kan alltid kontakta våra tekniska säljare för tips och råd i valet eller bytet av köldmedium.

Vanliga frågor om köldmedium

Vilka köldmedium är förbjudna år 2023?

Köldmedium R-12 och R-502 CFC-köldmedierna R-12 och R-502 har varit förbjudna sedan 1990-talet. Detta innebär att enheten troligtvis redan har tagits ur drift och avlägsnats. Om så inte är fallet, är det viktigt att ta bort köldmediet från aggregatet enligt gällande regler och föreskrifter.

Vanligtvis innebär detta att låta en licensierad servicefirma, inom köldmediehantering, hantera avläsningen. Dessa företag avlägsnar och återvinner köldmediet på ett säkert och effektivt sätt i enlighet med rådande regler.

Köldmedium R-22 HCFC-köldmediet R-22 är inte förbjudet men fasas gradvis ut. R-22 har använts sedan 1950-talet i olika typer av kyl-fryssystem och luftkonditioneringssystem. Detta köldmedium bör bytas ut mot en nyare modell som använder ett lägre GWP-värden.

Inom EU ska ni följa F-gasförordningens regler och föreskrifter. Att uppgradera R-22 till ett köldmedium med lägre GWP-värde minskar er miljöpåverkan och era kostnader på lång sikt. Både R-407C och R-417A är vanliga köldmedier som ersätter R-22.

Vad är naturliga köldmedier?

Naturliga köldmedier är en typ av köldmedier som är baserade på naturliga substanser såsom vatten, ammoniak, koldioxid och propan. De har oftast ett GWP-värde nära noll och bryts ned snabbt i atmosfären. Detta gör att naturliga köldmedier har mycket lägre påverkan på miljön och ozonskiktet jämfört med syntetiska köldmediers höga GWP-värden och miljöpåverkan.

Exempel på naturliga köldmedier:

Ammoniak (NH3) : 0 GWP

Koldioxid (CO2) : 1 GWP

Propan (R290) : 3 GWP

Isobutan (R600a) : 3 GWP

Propen (R1270) : 3 GWP

Naturliga köldmedier har mycket låga GWP-värden, men även andra egenskaper som kan påverka dess lämplighet för användning i kylsystem. Vissa naturliga köldmedier har hög brandrisk eller är giftigare än andra. Men med rätt och uppdaterad utbildning kan dessa köldmedier hanteras på ett säkert för att mina utsläpp och läckage.

Naturliga köldmedier kräver ofta en annan typ av utrustning och teknik för att fungera på ett effektivt sätt.

Vad räknas som högt GWP-värde?

Ett högt GWP-värde är 2500 och uppåt. Benämningen är ett mått på hur mycket ett visst ämne bidrar till den globala uppvärmningen över en viss tidsperiod (oftast 100 år). GWP-värdet mäts i förhållande till koldioxid (CO2), som har ett GWP-värde på 1. Ju högre GWP-värde ett köldmedium har, desto mer påverkar det klimatförändringarna.

Till exempel har köldmediet R-22 en GWP på 1 810, vilket betyder att det har 1 810 gånger större påverkan på miljön än samma mängd koldioxid (under en 100-årsperiod). Köldmedier med lägre GWP-värde ger mindra skada på miljön och klimatförändringarna än köldmedier med högt GWP-värde.

Läs mer om köldmedier på:

Naturvårdsverket
Allt om gas 

Filtrera
Filter (71 produkter)

I lager

Varumärke

Produkten har lagt till i jämför