• Bilden kan avvika från verkligheten.
Invicta Oljeanalys SOAP

Invicta Oljeanalys SOAP

809681
 

SOAP Oljeanalys för kylkompressorolja

En oljeanalys är ett mycket bra hjälpmedel för att tidigt kunna identifiera problem i en kylanläggning eller att analysera orsaken till ett problem/haveri. En standard oljeanalys ger syretal, fukthalt, ev. förekomst av metaller (19st) och viskositet. Testets resultat kommenteras också för vägledning.

Testet är frankerat så det är klart för att postas.

Användning:

Vid provtagning bör oljan sättas under undertryck före avtappning och oljeprovet ska utsättas för minsta möjliga kontakt med luft. Använd endast ren utrustning vid provtagning. Locket monteras omedelbart och dras hårt.

Produkten har lagt till i jämför