Temperaturgivare

En temperaturgivare är en sensor som används för att mäta temperaturen i en given miljö eller ett system. Denna typ av givare kan variera i design och funktionalitet beroende på dess tillämpning och de krav som ställs på noggrannhet och precision.

Vanligtvis fungerar temperaturgivare genom att registrera förändringar i elektriska egenskaper, såsom resistans eller spänning, som är korrelerade med temperaturförändringar. Det finns olika typer av temperaturgivare, inklusive termistorer, resistans-temperaturdetektorer (RTD), termoelement och halvledarbaserade givare.

Termistorer är resistiva givare vars resistans förändras med temperaturen. De är känsliga och kan användas för att mäta både höga och låga temperaturer, men deras noggrannhet kan variera beroende på tillverkningskvalitet och kalibrering.

RTD är gjorda av material med känd temperatur-resistansrelation, vanligtvis platina. De erbjuder hög noggrannhet och stabilitet över ett brett temperaturområde, vilket gör dem lämpliga för många industriella tillämpningar.

Termoelement består av två ledare av olika material som är sammanfogade vid ena änden. En termoelektrisk spänning genereras när det finns en temperaturskillnad mellan de två anslutna ändarna. Denna spänning är proportionell mot temperaturen och kan mätas för att bestämma temperaturen i systemet.

Halvledargivare använder egenskaper hos halvledarmaterial för att mäta temperaturförändringar. Deras kompakta storlek och snabba svarstider gör dem lämpliga för många applikationer där snabb avläsning är avgörande.

Oavsett vilken typ av temperaturgivare som används är deras syfte att tillhandahålla noggranna och tillförlitliga mätningar av temperaturen, vilket är avgörande för många olika tillämpningar inom industri, vetenskap och teknik.

Filtrera
Filter (44 produkter)

I lager

Varumärke

Typ

Sort

Modell

Produkten har lagt till i jämför