Integritetspolicy

Refrico AB Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem samt
hur vi hanterar, skyddar, lagrar, överför och raderar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller när du använder webbsidor och e-handel som hanteras av företaget. Vi är personuppgiftsansvarig enligt dessa villkor och ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Om personuppgifter

Personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig är:

 • Grundläggande personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post och demografi
 • Information om användare och webbtrafik som inloggnings-ID, användarnamn och IP adress
 • Finansiell information som fakturarelaterad information
 • Information via jobbansökningar

För de ändamål som nämns i avsnittet "Behandling av personuppgifter" behandlar vi inte känsliga personuppgifter om dig.

Datainsamling

I allmänhet samlar vi in personuppgifter direkt från dig.

Vi använder oss också av cookies och andra spårningstekniker när du använder våra webbplatser och när du interagerar med oss per e-post, för att optimera din upplevelse av Refrico AB, våra produkter och våra webbplatser. För mer information, vänligen läs vår cookiepolicy

I vissa fall kan vi också samla in information om dig från andra källor. Dessa källor kan vara data aggregation från tredje part, vår marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part.

Behandling av personuppgifter

Vår integritetspolicy gäller när v behandlar dina personuppgifter för olika ändamål när du interagerar med oss, som;

Köpa och leverera : Vi hanterar kundorder, avtal och betalningar, erbjuder produkter och tjänster till kunder, samt skapar och hanterar konton för användare av våra tjänster.

Support och förbättring : Vi förbättrar och utvecklar kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse för våra produkter, tjänster och våra webbplatser.

Säkerhet : Upptäcka, avhjälpa och förhindra säkerhetshot och missbruk, samt utföra underhåll och felsökning

Marknadsföring : Vi hanterar och skickar marknadsföringsmaterial samt skapar intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster.

Rekrytering : För att hantera rekryteringsprocesser och jobbansökningar utvärderar vi inlämnade handlingar, genomför intervjuer och kontaktar referenser. Detta hjälper oss att identifiera lämpliga kandidater och säkerställa en smidig rekryteringsprocess för både arbetsgivare och sökande.


Information om hur personuppgifter behandlas i vår tjänst, beskrivs i respektive personuppgiftsbiträdesavtal. För mer information om detta, vänligen kontakta oss.

Rättslighet

Vi behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.

Avtal med dig
Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett juridiskt bindande avtal med dig, t.ex. när du ansöker om ett jobb i Refrico AB. Att behandla dina personuppgifter såsom CV, ansökan och referenser är nödvändigt för att vi ska kunna hantera förfrågningar från arbetssökande innan ett kontrakt ingås. 

Ditt samtycke
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på samtycke. Du har alltid en möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke efter att samtycket är lämnat. 

Berättigat intresse
Vi har ett berättigat intresse när vi behandlar dina personuppgifter för säkerhet, support och förbättring eller när du agerar kontaktperson för en existerande eller potentiell kund. Dina personuppgifter behandlas utifrån ett affärsperspektiv på ett sätt vi anser inte står i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson. 

Vidare behandlar vi dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse om du anmäler dig till en evenemang, laddar ner produktdatablad eller annat innehåll från våra webbsidor. Det berättigade intresset är att bistå dig med korrekt innehåll, hålla evenemang, marknadsföra och administrera dina förfrågningar.

I avsnittet “Marknadsföring” kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringssyften baserat på berättigat intresse och dina rättigheter.

Utdelning av dina personuppgifter

Vi har fyra branschkontor i Sverige. Dessa kontor är strategiskt placerade för att säkerställa smidig kommunikation och service till våra kunder. För att upprätthålla en översikt och ha insikt kan vi dela dina personuppgifter mellan kontor inom oss.

Refrico AB kan också komma att dela dina personuppgifter med extern tredje part i följande sammanhang: 

Affärspartners : Refrico AB kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i det fall det förefaller legitimt ur ett affärsperspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Myndigheter  : Polismyndigheten och andra myndigheter kan begära tillgång till personuppgifter från oss. I dessa fall lämnar vi över informationen endast om ett domstolsbeslut finns att göra detta.

Cookies

När du använder vår webbplats och e-handel kan personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs endast genom ett separat samtycke. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetanslutning, t.ex. operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Läs mer om Cookies.

Underbiträden

Vi använder underbiträden för att behandla personuppgifter. Detta är vanligtvis leverantörer av molntjänster eller andra IT-leverantörer.

När vi använder underbiträden skriver vi personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med dessa för att skydda din integritet. Om underbiträden är lokaliserade utanför EU/EEA säkerställer vi legala grunder för internationella överföringar å dina vägnar genom att använda EU standardavtalsklausuler (EU SCC).

För mer information om underbiträden för våra produkter och tjänster, vänligen kontakta oss. 

Du kan alltid begära en översikt och mer detaljerad information om Refrico ABs underbiträden.
Hur du kontaktar oss finns längst ner i detta dokument.

Lagringsperiod för personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. När vi behandlar dina personuppgifter på andra rättsliga grunder, såsom berättigat intresse, sparas informationen så länge den är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen.

För ytterligare information angående radering, välkommen att kontakta oss (kontaktinformation finns i sista sektionen i detta dokument).

Dina rättigheter

Som registrerad kan du åberopa följande rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter.


 • Rätt till tillgång : Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar (om dig).
 • Rätt till rättelse : Du har även rätt att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter som rör dig. Om du har ett användarkonto hos oss kan detta vanligtvis göras under "ditt konto" eller "din profil".
 • Rätt till radering : Du kan begära att vi raderar uppgifter om dig.
 • Rätt till begränsning (av behandling) : Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet : Du kan be oss att förse dig eller andra med dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.
 • Rätt att göra invändningar : Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grundval av berättigat intresse eller ändamål för direkt marknadsföring. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för att utföra uppgifter som utförs i allmänna intressen eller i myndighetsutövning eller utifrån berättigade intressen.


Vänligen notera att det kan finnas vissa undantag eller begränsningar till ovannämnda rättigheter som kan gälla beroende på de specifika omständigheterna i din situation. I sådana fall kommer vi att förse dig med detaljerad information om tillämpligt undantag eller begränsning och hjälpa dig att utöva dina rättigheter i största möjliga utsträckning, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar

Vänligen använd info@refrico.se för att inkomma med begäran enligt denna sektion.

Marknadsföring

Det berättigade intresset
När du interagerar med Refrico AB t.ex. genom att besöka våra webbsidor, eller ladda ner innehåll, kommer vi att behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. En av vårs berättigade intresse är att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring.Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, webbsidor eller i en Refrico AB tjänst, baserat på dina preferenser. De personuppgifterna vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-adress, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering. Refrico AB kommer också att ha möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag. 

Syftet med profileringen är att leverera anpassad marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse av våra tjänster / webbsidor och tillhandahålla produkter som våra kunder är nöjda med. vårs webbsida och e-handel är generellt använda som verktyg för arbetsrelaterade syften, och ditt beteende i dessa verktyg säger lite om ditt privatliv. Inga känsliga uppgifter behandlas. Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ. 

Vi använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag (om sådant behövs). Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten till avregistrering som beskrivs nedan, eller när du får ett mejl innehållande marknadsmaterial.Rätt till avregistrering för marknadskommunikation

Du har rätt till avregistrering att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och vara föremål för profilering. Du kan göra detta på följande sätt:

 • Genom att följa instruktioner för avregistrering i marknadskommunikationen
 • Ändra preferenser på ditt konto om du har ett konto hos oss
 • Kontakta oss via e-post på info@refrico.se
 • Genom att använda tillämpligt verktyg för prenumerationen 
 • Du kan också alltid hantera och redigera cookies på vår webbsida genom vår cookie-banner som dyker upp innan du accepterar eller genom att klicka på cookie-ikonen som finns i vänstra hörnet av vår webbsida.

Notera att även om du väljer avregistrering för att ta emot marknadsföringsmaterial, kan du fortfarande få administrativ information från Refrico AB, såsom orderbekräftelser och notifieringar nödvändiga för att hantera ditt konto på den tjänst Refrico AB erbjuder våra kunder.

Ändringar

Vi uppmuntrar att du granskar vårs integritetspolicy regelbundet. Om vi gör betydande ändringar till denna policy som väsentligt förändrar vår praxis kring integritet kan vi också meddela dig på annat sätt, som att skicka e-post innan ändringarna träder i kraft.

Integritetspolicyn revideras årligen och alla ändringar godkänns av oss.
Senast uppdaterad: 2024-03-05.

Kontakta oss

Vi är ett kylgrossistföretag som erbjuder ett brett sortiment inom kyla, inklusive kompressorer, aggregat och andra kylrelaterade produkter. Vår huvudkontor ligger i Göteborg och har flera butiker runt om i Sverige, inklusive i Malmö, Stockholm och Uppsala.

Deras medarbetare har alla viktiga beslut om integritet i Refrico AB fattas på företagsnivå av Refrico AB.

Refrico AB 
org. nummer 556541–6582

Göteborg, huvudkontor
Datavägen 55, 436 32, Askim
Telefon: 031 28 46 60


Vi uppskattar din åsikt.

Om du har kommentarer eller frågor om vår integritetspolicy, andra frågor om integritet eller angående en möjlig personuppgiftsincident, vänligen skicka dessa till info@refrico.se eller använd kontaktförmlär.

Skicka kontaktformulär här

Vi hanterar frågor och klagomål konfidentiellt.
Vår representant kommer att kontakta dig för att hantera eventuella frågor eller problem samt för att beskriva alternativen som finns för att lösa dessa. Vi strävar efter att klagomål och frågor blir lösta på ett korrekt och lämpligt sätt.

Produkten har lagt till i jämför