• Bilden kan avvika från verkligheten.
Underkylare Cps MT69 |  Pro-Set®
CPS

Underkylare Cps MT69 | Pro-Set®

För köldmedier i brandklasser A1, A2 och A2L.

8096090
 

CPS Underkylare MT69 |  Pro-Set®

 

Effekterna av höga omgivningstemperaturer och förhöjda tanktryck vid tömning av stora system är välkända. När återvinningscylinderns temperatur/tryck ökar minskar återvinningsprocessens hastighet tills den slutligen stoppas av ett högt tryck.

Pro-Set® MT69 Molecular Transformator ger värdefull hjälp vid omvandling av ånga med hög temperatur/tryck till flytande köldmedium med låg temperatur/tryck, vilket dramatiskt förbättrar återvinningshastigheten och effektiviteten.

MT69 Molecular Transformator är en patentsökt "Innovation in Design™" från CPS, avsedd att användas med alla kommersiellt tillgängliga märken av kylmedelsåtervinning subcooler coil utrustning. MT69-underkylaren är extremt enkel att använda, sparar tid och pengar och ger den felande länken i hög omgivningsprestanda som finns i alla kommersiellt tillgängliga återvinningsmaskiner på marknaden idag

Artikelnummer
8096090
Typ
Tömningsaggregat
Modell
MT69
Produkten har lagt till i jämför