• Bilden kan avvika från verkligheten.
GPBM Lith-Ex brandsläckare...

GPBM Lith-Ex brandsläckare lithiumbatterier 0.5kg

8098020
 

Ett släckmedel för bränder i litiumbatterier
Lith-EX är speciellt framtagen för att bekämpa litium- batteri bränder av begränsad storlek. Sådana batterier är ofta förekommande i personliga elektroniska enhe- ter som t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, RC-produkter etc.

Lith-EX är idealiska för hem, hotellrum, fordon, kollek- tiva och offentliga transportmedel, flyg, båtar, hus- vagnar, husbilar och vid särskilda brandprocesser som måste bekämpas i ett tidigt skede, innan de utvecklas till full brand.

Placeras och används med fördel på platser där risken för litiumbat- teribränder är större, till exempel där batterier laddas och lagras - för distribution, i insamlingsbehållare, på batteriåtervinningsplatser, offentliga inrättningar, laddningsstationer och många andra platser. I brandsläckarna används ett miljövänligt släckmedel, AVD, som till- verkas av naturligt förekommande vermikulit. Som drivgas används kväve.

Egenskaper
• Lätt att använda, kontrollerad tömning
• Underhållsfri
• Testade enligt ZSW-normen för Litiumbatterier upp till 60 Wh
• Säkra för användning i elektrisk utrustning - Isoleringsgodkänd vid 35 kV

• Släcker klass A-bränder
• Miljövänlig och giftfri
• 3 års hållbarhetstid
• Ungefärlig tömningstid: upp till 35 sekunder
• Ungefärlig räckvidd: upp till 2 meter
• Volym: 400 ml (450 g)

Artikelnummer
8098020
Typ
Brandsläckare
Produkten har lagt till i jämför