• Bilden kan avvika från verkligheten.
Fuchs Oja Reniso PAG100

Fuchs Oja Reniso PAG100

Olja för CO2 (R744), volym 0.25l

7699010
 

Fuchs Reniso PAG 100

Olja för CO2 (R744), R134a,  volym 0.25l

Syntetisk kylolja baserad på speciella polyalkylenglykoler (PAG) för luftkonditioneringsenheter för bilar med R134a. Även lämplig för kolväteapplikationer.

 

Teknisk data
Beskrivning Värde
Densitet vid 15 °C 996 kg/m³
Flampunkt 240 °C
Kinematisk viskositet vid 40 °C 120 mm²/s
Kinematisk viskositet vid 100 °C 21.0 mm²/s
VI 202
Fryspunkt -45 °C
Artikelnummer
7699010
Typ
Polyalkylenglykol
Köldmedium
R744
Modell
Reniso PAG 100
Produkten har lagt till i jämför