Kyl- och frysaggregat till konditori

I Göteborg expanderade ett konditori under hösten 2019 där Refrico fick stå som leverantör till kylan. Det byggdes ett flertal kyl- och frysrum, Bitzer ECOSTAR valdes för kylarna, Rivacold stod för frysarna och Silensys till butiksdelen. Samtliga aggregat innehållande köldmedium med lägsta möjliga GWP. Förångare från Kelvion med lågenergimotorer samt egenkonvektionselement från Crocco installerades.

Vår kund som utfört installationen har varit nöjda med Refrico och fördelen att få allt material till kylanläggningen från en och samma grossist.

Ingående produkter

Bitzer

Vi har använt oss av Bitzers ECOSTAR i denna anläggning. ECOSTAR är Bitzers frekvensstyrda flaggskep som är försett med kvalitetskomponenter och många funktioner.

Rivacold

I detta projektet har vi valt ut Rivacolds MH frysaggregat till frysrummen. Italienska Rivacold har lång erfarenhet från tillverkning av aggregat och batterier.

Tecumseh/L´Unite Hermetique

Vi har använt oss utav aggregat från L´Unite Hermetiques Silensys-serie i detta projekt. Silensys är en välkänd och inarbetad produktgrupp på den svenska marknaden.

Produkten har lagt till i jämför