Paket med förångare & kylmedelkylare

Paket med Waterloop-förångarenhet med inbyggd kompressor och kylmedelkylare är kompakta enheter för installation i små kylrum, designade med naturligt köldmedium R-290 och vattenkyld kondensor. Dessa enheter är energieffektiva och miljövänliga, vilket gör dem till ett utmärkt val för hållbara kylsystem. Den vattenkylda kondensorn säkerställer effektiv värmeöverföring och stabil drift, medan användningen av R-290 (propan) som köldmedium minimerar miljöpåverkan. Tack vare sin kompakta design är enheterna enkla att installera och underhålla, vilket sparar både tid och utrymme.


230V 50Hz / 400V 3N 50Hz | Hermetisk kompressor - Scrollkompressor | Köldmedium R-290
Positiv temperatur

Serie
/ Modell

Kompressor

Kompressor Kylkapacitet / kylrums-volym(W) (1)
0 ºC / KM in +7 ºC
Tillförd effekt (kW) Max. ström (A) Förångande luftflöde (m3/h) Tryckfall i kondensorn (liter/timme) Tryckfall i kondensorn
(kPa) (2)
Hydraulisk anslutning Påfyllning av köldmedium (gr.) (3) Vikt (kg) Ink. kmk (4)
HP Ström-försörjning W m3
MCC-ND-1 017
+CWF-0
1x H 3/4 230V 1 400 12 0.8 7.7 1 600 350 3 3/4" 210 50 CWF-0
MCC-ND-1 034
+CWF-0
1x H 1 1/2 230V 2 230 24 1.4 16.4 1 600 600 3 3/4" 170 59 CWF-0
MCC-SD-1 012
+CWF-1
1x Sc 1 1/2 400V 3N 2 830 33 1.4 7.7 1 600 750 5 3/4" 265 62 CWF-1
MCC-SD-2 017
+CWF-2
1x Sc 2 400V 3N 3 850 51 2.0 9.0 1 700 1 000 5 1" 240 72 CWF-2
 
Negativ temperatur
(-20 ºC)
BCC-ND-1 034
+CWF-0
1x H 1 230V 970 9 1.0 11.0 1 600 350 3 3/4" 150 59 CWF-0
BCC-SD-1 012
+CWF-0
1x Sc 1 1/2 400V 3N 1 420 15 1.4 7.6 1 600 500 3 3/4" 150 68 CWF-0
BCC-SD-1 012
+CWF-1
CWF-1
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. GBG MMÖ STO UPP

(1) Nominell prestanda avser drift med kylrumstemperaturer på 0 ºC (PT) och -20 ºC (NT) och kylmedeltemperatur in +7 ºC. Uppskattad kylrumsvolym enligt villkoren i beräkningsgrunderna (sidan 12). (2) Kondensorns tryckfall i vattenkretsen. (3) A3-köldmediefyllning mindre än 0,5 kg, enheter undantagna från förordning (EU) nr 517/2014. (4) Rekommenderadkmk modell att kombinera med förångarenheten.

Intarcon Waterloop MCC-ND-1 017+CWF-0

0101040
Kyleffekt 887 W, rumstemperatur 0°C, KM in +35°C, vätskekyld, R290.

Intarcon Waterloop MCC-ND-1 034+CWF-0

0101042
Kyleffekt 1639 W, rumstemperatur 0°C, KM in +35°C, vätskekyld, R290.

Intarcon Waterloop MCC-SD-1 012+CWF-1

0101044
Kyleffekt 2694 W, rumstemperatur 0°C luftkylt R290, 400V.

Intarcon Waterloop MCC-SD-2 017+CWF-2

0101046
Kyleffekt 3105 W (40.3 m³), rumstemperatur 0°C, KM in +35°C, vätskekyld, R290, 400V.

Intarcon Waterloop BCC-ND-1 034+CWF-0

0101060
Kyleffekt 578 W, rumstemperatur -20°C, KM in +35°C, vätskekyld, R290.

Intarcon Waterloop BCC-SD-1 012+CWF-0

0101062
Kyleffekt 930 W, rumstemperatur -20°C, KM in +35°C, vätskekyld, R290, 400V.

Intarcon Waterloop BCC-SD-1 012+CWF-1

0101064
Kyleffekt 1240W, rumstemperatur -20°C, KM in +35°C, vätskekyld, R290, 400V.
Filtrera
Filter (7 produkter)

Varumärke

Köldmedium

Applikation

Kyleffekt

0 kW
4 kW
0 kW - 4 kW

Typ

Modell

Köldmedium

Antal fläktar

Produkten har lagt till i jämför