Förångare med kompressor

230V 50Hz / 400V 3N 50Hz | Positiv temperatur | Hermetisk kompressor - Scrollkompressor | Köldmedium R-290

Serie/ Modell

Kompressor

Kompressor Kylkapacitet / kylrums-volym(W) (1)
0 ºC
Tillförd effekt (kW) Max. ström (A) Förångande luftflöde (m3/h) Tryckfall i kondensorn (liter/timme) Tryckfall i kondensorn
(kPa) (2)
An- slutning Påfyllning av köld-medium (kg) (3) Vikt (kg) Ink. kmk (4)
HP Power
supply
W m3
MCC-ND-1
017
1x H 3/4 230V 1 400 12 0.8 7.7 1 600 350 3 3/4" <0.10 50 CWF-0
MCC-ND-1 034 1x H 1 1/2 230V 2 230 24 1.4 16.4 1 600 600 3 3/4" <0.15 59 CWF-0
MCC-SD-1 012 1x Sc 1 1/2 400V 3N 2 830 33 1.4 7.7 1 600 750 5 3/4" <0.20 62 CWF-1
MCC-SD-2 017 1x Sc 2 400V 3N 3 850 51 2.0 9.0 1 700 1 000 5 1" <0.25 72 CWF-2
 
Negativ temperatur
(-20 ºC)
BCC-ND-1
034
1x H 1 230V 970 9 1.0 11.0 1 600 350 3 3/4" <0.10 59 CWF-0
BCC-SD-1 012 1x Sc 1 1/2 400V 3N 1 420 15 1.4 7.6 1 600 500 3 3/4" <0.10 68 CWF-0
BCC-SD-2 017 1x Sc 2 400V 3N 1 900 24 1.8 8.9 1 700 750 3 1" <0.15 72 CWF-1
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. GBG MMÖ STO UPP

(1) Nominell prestanda avser drift med kylrumstemperaturer på 0 ºC (PT) och -20 ºC (NT) och vatteninloppskondensationstemperatur på 40 ºC. Uppskattad kylrumsvolym enligt villkoren i beräkningsgrunderna (sidan 12). (2) Kondensorns tryckfall i vattenkretsen. (3) A3-köldmediefyllning mindre än 0,5 kg, enheter undantagna från förordning (EU) nr 517/2014. (4) Rekommenderad kmk modell att kombinera med förångarenheten.

Intarcon Waterloop MCC-ND-1 017

0101000
Kyleffekt 1400W (12 m³), rumstemperatur 0°C luftkylt R290.

Intarcon Waterloop MCC-ND-1 017

0101002
Kyleffekt 2230W (24 m³), rumstemperatur 0°C luftkylt R290.

Intarcon Waterloop MCC-SD-1 012

0101004
Kyleffekt 2830W (33 m³), rumstemperatur 0°C luftkylt R290, 400V.

Intarcon Waterloop MCC-SD-2 017

0101006
Kyleffekt 3860W (51 m³), rumstemperatur 0°C luftkylt R290, 400V.

Intarcon Waterloop BCC-ND-1 034

0101020
Kyleffekt 970W (9 m³), rumstemperatur -20°C luftkylt R290.

Intarcon Waterloop BCC-SD-1 012

0101022
Kyleffekt 1420W (16 m³), rumstemperatur -20°C luftkylt R290, 400V.

Intarcon Waterloop BCC-SD-2 017

0101024
Kyleffekt 1900W (24 m³), rumstemperatur -20°C luftkylt R290, 400V.

Intarcon Waterloop MCC-ND-1 017+CWF-0

0101040
Kyleffekt 1400W (12 m³), rumstemperatur 0°C luftkylt R290.

Intarcon Waterloop MCC-ND-1 034+CWF-0

0101042
Kyleffekt 2230W (24 m³), rumstemperatur 0°C luftkylt R290.

Intarcon Waterloop MCC-SD-1 012+CWF-1

0101044
Kyleffekt 2830W (33 m³), rumstemperatur 0°C luftkylt R290, 400V.

Intarcon Waterloop MCC-SD-2 017+CWF-2

0101046
Kyleffekt 3860W (51 m³), rumstemperatur 0°C luftkylt R290, 400V.

Intarcon Waterloop BCC-ND-1 034+CWF-0

0101060
Kyleffekt 970W (9 m³), rumstemperatur -20°C luftkylt R290.

Intarcon Waterloop BCC-SD-1 012+CWF-0

0101062
Kyleffekt 1420W (16 m³), rumstemperatur -20°C luftkylt R290, 400V.

Intarcon Waterloop BCC-SD-1 012+CWF-1

0101064
Kyleffekt 1900W (24 m³), rumstemperatur -20°C luftkylt R290, 400V.
Filtrera
Filter (14 produkter)

Varumärke

Köldmedium

Applikation

Kyleffekt

0 kW
4 kW
0 kW - 4 kW

Typ

Modell

Köldmedium

Antal fläktar

Produkten har lagt till i jämför